Ładowanie

Nawet 75% oszczędności czasu w przygotowaniu i realizacji eventu

1
0 minut - przygotowanie i wysłanie oferty. 5 minut - przygotowanie i wydrukowanie agendy realizacji. 15 minut - rozliczenie wydarzenia z klientem i sprawdzenie rentowności. A ile czasu zajmuje to Tobie?.

Nawet 75% oszczędności czasu w przygotowaniu i realizacji eventu

1
0 minut - przygotowanie i wysłanie oferty. 5 minut - przygotowanie i wydrukowanie agendy realizacji. 15 minut - rozliczenie wydarzenia z klientem i sprawdzenie rentowności. A ile czasu zajmuje to Tobie?.

Prosty dostęp do informacji online.

W
ystarczy zalogować się do systemu z urządzenia moblinego

Prosty dostęp do informacji online.

W
ystarczy zalogować się do systemu z urządzenia moblinego

ZAKRESY SYSTEMU