Nowoczesny sytem kontroli i zarządzania imprezami i pracownikami

Program Horeca Idea Management zabezpiecza Państwa obiekt przed rotacją prcowników, usuwaniem i kopiowaniem danych o klientach, udzielaniem nadmiernych rabatów lub gratisów klientom nieuprawnionym. System umożliwia kontrolę przychodową i kosztową zrealizowanych imprez, analizę kosztów i przychodow z przyszłych imrez. Pozwala na weryfikację skuteczności wprowadzanych ofert sprzedaży, prowadzenie jednolitej polityki cenowej i rabatowej, wdrażanie programów lojalnościowych dla najlepszych klientów konferencyjno-bankietowych.

Horeca Idea Management sprawia, że:
- Manager ma dostęp do systemu 24 godziny na dobę, 365 dni w roku z dowolnego miejsca.
- Manager przydziela poszczególnym pracownikom zadania i kontroluje skuteczność ich wykonania.
- Manager kontroluje przychody i koszty z imprez.
- Maganer łatwo opracowuje plan przychodów w podziale na okresy i pracowników.
- Manager w prosty sposób zarządzasz polityką cenową i rabatową.
- Manager aktywuje poszczególne elementy programu bez konieczności przebywania w obiekcie.

ATUTY:
Pełna kontrola nad kosztami i przychodami z realizowanych imprez
Szczegółowe planowanie sprzedaży imprez
Szybka kontrola efektywności  pracy  pracowników

Nowoczesny program to kontrola realizacji imprez, analiza kosztów i przychodów, skuteczność sprzedaży, czy wgląd w szczegóły konkretnego zadania  realizowane przez pracownika. Dzięki Horeca Idea śpisz spokojnie i zawsze panujesz nad firmą!!!

KONTROLA I ZARZĄDZENIE KOSZTAMI I PRZYCHODAMI ORAZ PRACOWNIKAMI SĄ SKUTECZNE I PRZEJRZYSTE.

Przykładowe ekrany programu: