Ładowanie

Korzystanie z programu Horeca Idea wymaga zakupu licencji.

 

RODZAJAPLIKACJI  opłata licencyjna opłata serwisowa              opłata za szkolenie 
  (JEDNORAZOWA)  (MIESIĘCZNA) (JEDNORAZOWA)
HORECA IDEA  17 500 zł 790 zł 4 900 zł
Pełen pakiet - program do sprzedaży i zarządzania imprezami z CRM, modułem poczty oraz sterowaniem obrazem na monitorach.
HORECA IDEA WEB 3 500 zł 250 zł 1 500 zł
Oferta Mice w 5 minut - aplikacja do rezerwacji sal i kreator imprezy na stronę www
HORECA IDEA SOLUTIONS 7 500 zł 390 zł 3 000 zł
Sprzedaż imprez  - program z kreatorem oferty, CRM, historią klienta i imprez, kalendarzem sal, modułem rozliczeń
HORECA IDEA MANAGEMENT 3 500 zł 250 zł 1 500 zł
Zarządzanie sprzedażą, planowanie i kontroling imprez
HORECA IDEA MAIL 3 900 zł 190 zł 500 zł
Moduł pocztowy zintegrowany z pocztą użytkownika z systemem wysyłania powiadomień
HORECA IDEA MEDIA 3 900 zł 190 zł 1000 zł
Moduł zarządzania wyświetlaniem plików na monitorach przy salach
HORECA IDEA 3D 1 000 zł 50 zł 500 zł
Prezentacja sal 3D - moduł do samodzielnego wykonywania wizualizacji sali 3D

 

Licencja wystawiana jest dla obiektu i dotyczy dowolnej ilości stanowisk.
Cennik obowiązuje od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Podane kwoty są cenami netto. Podatek VAT: 23%.